تکالیف نوروزی  
 
حل تمرینات برگزیده ی کتاب درسی، فصل های اول تا ششم
 
فیزیک
تکالیف نوروزی در غالب سوالات کپی شده به دانش آموزان داده شده است.
 
شیمی
تکالیف نوروزی در غالب سوالات کتاب گاج ا صفحه ی 107 تا صفحه 112 داده شده است.
 
فارسی
تکالیف نوروزی در غالب شعر حفظی - تکمیل درس آزاد و قلمروهای فکری و زبانی را سوال طراحی کنند.
 
نگارش
تکلیف نوروزی در غالب انشای نوروزی میباشد.
 
 
زبان
تكاليف نوروزي در غالب تست هاي دوره اي (Review Tests) درس سوم و چهارم به دانش آموزان تحويل داده شد.
 
عربي
للاعراب متن "يا من في البحارِ عجائبهُ"
 
برنامه مطالعاتی
     
 
نقشه سایت